Troponin T, TNT - P

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU27501
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, ljuslila propp.
Analysen är hållbar 4 timmar  i EDTA-röret.

EDTA-rör, ljuslila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter
Provet ska centrifugeras och avskiljas inom 4 timmar.

Hållbarhet

Avskild plasma:
Rumstemp     4 timmar 
Kyl               1 dygn
Frys            12 månader

Referensintervall

< 15 ng/L

Mätområde

3 – 10000 ng/L 

Kommentarer

Endast hemolysfria prover kan analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Troponin T, TNT. Troponinerna är ett komplex av tre reglerproteiner, troponin C (den kalciumbindande komponenten), troponin I (den inhibitoriska komponenten) och troponin T (den tropomyosinbindande komponenten). Troponinkomplexet är främst lokaliserat till myofibrillerna och förmedlar den kalciumberoende aktiveringen av den tvärstrimmiga muskulaturen och moduleringen av den kontraktila funktionen. Subenheterna förekommer i ett antal isoformer. Fördelningen av dessa isoformer varierar mellan hjärtmuskelceller och de snabba och långsamma muskelfibrerna i tvärstrimmig skelettmuskulatur. Kardiellt troponin T har en skild aminosyrasekvens från den isoform som förekommer i skelettmuskulaturen. Troponin T liknande den kardiella varianten kan ev uttryckas i skelettmuskulatur vid vissa tillstånd som muskeldystrofi, polymyosit, dermatomyosit och grav njursvikt men dessa har inte kunnat mätas med de antikroppar som används i TNT-metoden och bör inte orsaka falskt förhöjda koncentrationer. Kardiellt troponin T kan dock vara förhöjt vid ett flertal tillstånd med hjärtpåverkan som inte utgör akut hjärtinfarkt t ex kardiomyopati, hjärtsvikt, aortadissektion, infiltrativa sjukdomar med hjärtengagemang, sepsis, stroke, lungemboli samt kronisk njursvikt.

Vid akut hjärtinfarkt stiger troponin T med en maximal sensitivitet 4-72 timmar efter symptomdebuten. Metoden är helt myokardspecifik och skelettmuskelskada orsakar inte förhöjda koncentrationer. Förhöjt troponin T ingår i diagnoskriterierna för akut hjärtinfarkt och är en riskmarkör för kardiella händelser och död hos patienter med akut kranskärlssjukdom.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 10:46:58 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren