Triglycerider, TG - S

Synonymer: Intralipidtest, Lipemitest

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03620
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp     2 dygn
Kyl                7 dygn
Frys              > 1 år

Referensintervall

Fastande:  0,45 - 2,6 mmol/L

Mätområde

0,11 - 12,43 mmol/L 

Kommentarer

Patienten ska vara fastande minst 12 timmar och får inte ha intagit alkohol dygnet före provtagningen.

Medicinsk bakgrund och bedömning

fP/fS-Triglycerider ingår tillsammans med HDL-, LDL- och total-kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

Sekundär hypertriglyceridemi kan ses i samband med inadekvat behandling av diabetes typ I p.g.a. ökade VLDL och ibland kylomikroner. Uttalad metabol rubbning kan ge en 50-faldig triglyceridökning. Liknande rubbningar men mindre uttalade kan ses vid metabola syndrom eller uttalad övervikt. Hypotyreoidism kan också ge förhöjda triglycerider i form av VLDL och IDL. Vid njursjukdomar, såväl nefrotisk syndrom som uremi ökar triglycerider p.g.a. en ökning av VLDL. Vid inflammation ökar triglycerider (med samtidigt HDL-sänkning), dessa förändringar kan vara uttalade vid stort trauma, malaria, sepsis, familjär hemofagocytisk lymfhistiocytos, mm. Vid alkoholintag ökar triglycerider. Bland läkemedel, tiazider och selektiva beta-blockerare ökar triglycerider.

Det finns familjära hyperlipoproteinemier som kan ge också förhöjda triglycerider. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 10:43:59 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren