Transferrin - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU26470
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp     4 månader
Kyl                8 månader
Frys              6 månader - 2 år

Referensintervall

20 - 60 år:    2,0 – 3,6   g/L
> 60 år:        1,6 – 3,4   g/L

Mätområde

0,0001 - 44,0 g/L

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Transferrin, Transferrin är det plasmaprotein, som ansvarar för järntransporten. Transferrin bildas till största delen i levern och varje molekyl kan binda två järnjoner. Utgående från transferrinkoncentrationen kan man beräkna den totala järnbindande kapaciteten (TIBC) i plasma.

Minskade nivåer av transferrin tillsammans med minskade albuminnivåer ses vid inflammationer och maligniteter, i samband med akutfasreaktion. Minskade transferrinnivåer förekommer också vid bland annat kroniska infektioner och malnutrition.

Ökade transferrinnivåer ses vid graviditet, östrogentillförsel och järnbrist.

Analys av transferrin är främst indicerat vid tillstånd associerade med järnbrist eller järnöverskott. Enskilda värden kan vara svårbedömda, då flera faktorer som t ex inflammation, malabsorption/malnutrition och behandling med steroidhormoner (t ex p-piller) kan påverka transferrinnivån. 

Sänkta nivåer                     Förhöjda nivåer
Akut inflammation                 Järnbrist
Kronisk leversjukdom            Oralt preventivmedelsbruk
Hemokromatos                     Graviditet
                                          Hepatit 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-11-01 09:19:23 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren