TSH, Tyreoideastimulerande hormon - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03577
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

Vid substititionsbehandling tas provet före dagens hormondos.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl        7 dygn
Frys      1 månad

Referensintervall

Vuxna
0,40 - 4,0 mIU/L

Barn
0 - 6 dagar:                  0,70-15 mIU/L
> 6 dagar - 3 månader: 0,72-11 mIU/L
> 3 - 12 månader:        0,73-8,4 mIU/L
> 1 - 6 år:                    0,70-6,0 mIU/L
> 6 – 11 år:                  0,60-4,8 mIU/L
> 11 – 20 år:                0,51-4,3 mIU/L

Mätområde

0.005–100 mIU/L 

Kommentarer

Dyngsvariation med ca dubbelt så hög koncentration på natten.
Basanalys vid tyreoideadysfunktion.
Om S-TSH är < 0,40 eller > 4,0 analyseras även S-FT4.

 
Medicinsk bakgrund och bedömning

S-TSH, Tyreoideastimulerande hormon, är uppbyggt av två peptidkedjor (α och β). α-kedjan återfinns i flera andra hormoner (FSH, LH, och HCG) medan β-kedjan är specifik för TSH.
TSH-sekretionen regleras genom nivån av TRH (stimulering) och nivåerna av
fritt-T3 och fritt-T4 i blodet där höga nivåer av dessa hämmar utsöndringen.
TSH är förstahandsanalys vid utredning av tyreoideafunktionen.
TSH-förhöjning i kombination med normala eller sänkta halter av fritt-T4 och
fritt-T3 ses vid primär hypotyreos.
Lätt-måttlig TSH-ökning i kombination med normala halter av fritt-T4 och fritt-T3 ses vid mild (subklinisk) hypotyreos. Kraftigt sänkt halt (< 0,01 mIU/L) tyder i regel på tyreotoxikos medan mindre sänkningar kan ses vid många andra tillstånd ex svår allmänsjukdom, stress, akromegali, och behandling med vissa läkemedel som kortikosteroider, ß-blockerare och dopamin.
Låga eller normala TSH-nivåer vid samtidigt lågt fritt-T3 och fritt-T4 talar för sekundär eller tertiär hypotyreos.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-09-06 08:11:56 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren