TRH-belastning - Pt

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Patient
  • Remisstyp: Klinisk kemi (för S-TSH-analyserna) + Konsultation
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Utförs på avdelning alt mottagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Referensintervall

S-TSH:

  • 0,25 - 4,0 mIU/L (Normalt utgångsvärde)

TRH-stimulation:

  • Ökning till minst dubblerat utgångsvärde
  • Ökning < 0,5 mIU/L: Utsläckt svar
  • Ökning > 15 mIU/L: Accentuerat svar

Kommentarer

 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-11-23 13:10:57 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren