TIBCM (Järnmättnad) - S

 

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: BLE00010
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp, eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls helt och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

15 - 50 %

Kommentarer

Värdet beräknas från analys av Järn och TIBC.
TIBCM = (FE  / TIBC) * 100


Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-TIBCM, järnmättnad, transferrinmättnad

Järnjoner transporteras i plasma bundna till transferrin. Varje transferrinmolekyl kan binda två  järnjoner (Fe3+). Affiniteten mellan järnjoner och transferrin är mycket stark, varför fria järnjoner, vilka är toxiska, praktiskt taget inte förekommer i plasma. Utgående från S-järn och S-TIBC kan järnmättnaden (transferrinmättnaden) beräknas enligt nedanstående formel och anges i procent.
(FE  / TIBC) * 100

Bestämning av järnmättnad (transferrinmättnad) är främst indicerat vid utredning av sjukdomstillstånd som kan vara associerade med järnbrist eller järnöverskott.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-07-04 13:02:34 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren