Synacthentest - Pt

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Patient
  • Remisstyp: Klinisk kemi + Konsultation
  • NPU-kod: BLE00063
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Prover tas enligt följande: 

  • Kort 0   =  S-Kortisol före Synacthen
  • Kort 30 =  S-Kortisol 30 min efter Synacthen
  • Kort 60 =  S-Kortisol 60 min efter Synacthen

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp  24 timmar
Kyl              4 dygn
Frys          12 månader 

Referensintervall

S-Kortisol stegring >200 nmol/L till >500 nmol/L 30 (60) min efter synactheninjektion

Kommentarer


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-11-23 13:12:54 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren