Synacthentest - Pt

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Patient
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: BLE00063
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Prover tas enligt följande: 

  • Kort 0   =  S-Kortisol före Synacthen
  • Kort 30 =  S-Kortisol 30 min efter Synacthen
  • Kort 60 =  S-Kortisol 60 min efter Synacthen

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp  24 timmar
Kyl              4 dygn
Frys          12 månader 

Referensintervall

Efter Synacthen-test ses vanligen S–Kortisol >450 nmol/L.

Kommentarer

Binjurebarksinsufficiens finns i en primär form som är betingad av sviktande syntes i barken och i en sekundär som orsakas av hypofysär defekt i syntesen av ACTH p.g.a. hypofysskada eller långvarig steroidterapi. Addisons sjukdom är den klassiska primära sjukdomen och orsakas av en autoimmun process som kan ses i form av autoantikroppar mot 21-hydroxylas. 
Binjurebarksinsufficiens utreds initialt med analys av kortisol i plasma eller urin.
Om ett morgonprov S -Kortisol är under 100 nmol/L är det stor sannolikhet att binjurens funktion är försämrad. Vid S -Kortisol över 400 nmol/L är diagnosen osannolik, och fortsatt utredning med Synacthen-test är då normalt inte indicerad.
Vid undersökningen mäts binjurens förmåga att frisätta kortisol efter stimulering med exogent syntetiskt ACTH (Synacthen). Synacthen (tetrakosaktid) är en polypeptid, som innehåller de 24 första av de naturliga hormonets (ACTH) 39 aminosyror och med bibehållande av praktiskt taget alla av dess biologiska effekter. Synacthen såväl som ACTH stimulerar bildningen och frisättandet av hormoner från binjurebarken, bl.a. kortisol. Indikationen för undersökningen är misstanke på binjurebarksinsufficiens.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-10-17 14:18:51 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren