Svettest (Nanoduct med konduktivitetsmätning)

Information

  • Remisstyp: Klinisk kemi + Konsultation
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Utförs på patienten på laboratoriet eller på vårdavdelningen efter överenskommelse.

Referensintervall

Svett-konduktiviet < 50 mmol/L (NaCl-ekvivalenter)
Vid värden över referensintervallet rekommenderas nytt Svett-test (Macroduct) med kloridmätning.

Kommentarer

Svett-test används vid utredning av misstanke på cystisk fibros. Vid remittering av patient för svett-test vilar informationsansvaret om anledningen till undersökning på remittenten. Med Nanoduct-tekniken stimuleras en hudyta med pilokarpin och konduktiviteten mäts i bildat svett direkt på huden. Svett-konduktivitet ger ca 15 mmol/L högre värden än Svett-klorid eftersom bidraget från samtliga joner i svett mäts. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-09-13 09:46:08 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren