Spektrofotometri - Cerebrospinalvätska

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Cerebrospinalvätska
  • Remisstyp: Klinisk kemi + Konsultation
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

  • Provet tas i Plaströr, sterilt (Polypropylene)
  • Spektrofotometri tas tillsammans med "Cerebrospinalvätske undersökning". Samla fyra sekventiella CSV prover. Fjärde CSV-provröret används för Spektrofotometri, minst 2 mL. 
  • För barn önskas: 1 mL slaskrör samt ett rör med minst 2 mL.
  • Ska åtföljas av konsultremiss.
  • Vid beställning av spektrofotometri ska alltid ett blodprov tas för samtidig analys av bilirubin och albumin (SST-rör, gul propp; RST-rör, orange propp).

                       
Rör 1:              Rör 2:                   Rör 3:                 Rör 4:
Slask               Cellräkning             Cellräkning          Spektrofotometri  
minst 1 mL       minst 1 mL            minst 2 mL          minst 2 mL

Plaströr, sterilt (Polypropylene)

Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats

Beställs med inköpsbegäran från förrådet, art nr 20614

Provhantering

Transport

Transportera rören i rumstemperatur inom 30 minuter.
Provet ska ljusskyddas. 
Får EJ skickas i rörpost 

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer

Spektrofotometri används huvudsakligen vid utredning av personer med akut insättande huvudvärk och/eller tecken på ökat intrakraniellt tryck med medvetandesänkning, illamående och kräkning, som ger misstanke om subarachnoidalblödning.

För att bilirubin ska hinna bildas i tillräcklig mängd ska 12 timmar ha förflutit från symtomdebut till lumbalpunktion. Kortare tid medför risk för falskt negativt resultat.

Bilirubin bryts ner under inverkan av ljus. För att undvika falskt negativt resultat ska provet ljusskyddas.

 


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-08-10 14:36:36 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren