SHBG, Sexualhormonbindande Globulin - S

Information

  • Analyseras: 1 gång/vecka
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU0341
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller serumrör, röd propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Avskiljt serum:
Kyl        3 dygn

Frys      1 månad

Referensintervall

Kvinnor:
20-49 år     32 - 128   nmol/L
> 50 år       27 - 128   nmol/L

Män:
20-49 år     18 - 54    nmol/L
> 50 år       21 - 77    nmol/L

Mätområde

0,350 – 200 nmol/L  

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-SHBG, Könshormonbindande globulin, (ca 90 kDa) är blodtransportproteinet för testosteron och östradiol.
SHBG har en halveringstid på ca 7 dagar och syntesen sker i levern. Östrogener och tyreoideahormoner ökar syntesen i levern, androgener har motsatt effekt. Kvinnor har högre serumnivåer än män.
Sänkta SHBG serumnivåer ses vid förhållanden där förhöjda androgennivåer föreligger eller där effekten av androgen är omfattande. Detta förklarar de könsrelaterade skillnader som ses mellan män och kvinnor, särskilt under puberteten.
Dessutom ses sänkta SHBG-nivåer ofta vid hypotyreoidism, polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), fetma, hirsutism, förhöjda androgennivåer, alopeci och akromegali.
Förhöjda SHBG-nivåer kan ses hos äldre män, hos patienter med hypertyreoidism och vid levercirros. SHBG-nivåer ökar också vid p-pilleranvändning och vid behandling med antiepileptiska läkemedel. Gravida kvinnor har markant högre SHBG-nivåer beroende på sin ökade östrogenproduktion. 

Analysen utförs som komplement till analys av testosteron för att bedöma den fria biologiskt aktiva fraktionen av testosteron vid misstanke om hyperandrogena tillstånd hos kvinnor.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-02 09:26:52 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren