Sediment, mikroskopi - U

Information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Urin
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU04222
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i sedimentrör med rödgul propp eller plaströr för urinprovtagning.
Färsk urin, helst morgonurin.

Sedimentrör, rödgul propp

Rörstorlek/Urinvolym: 8 mL
Tillsats: Konserveringsmedel
Markering för min/max fyllnadsvolym.
Fyll röret med hjälp av ett överföringsstrå, så fort som möjligt och
vänd röret direkt 8 - 10 gånger.
Kontrollera att urinnivån är mellan markeringarna.

Beställs med inköpsbegäran från förrådet.

Plaströr, sterilt

Rund botten skruvkork
Tillsats: Utan tillsats
Rör för urinprovtagning. Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.

Provhantering

Hållbarhet

Sedimentrör, rödgul propp:   Rumstemp   48 tim
Plaströr för urinprovtagning:  Rumstemp   1 tim, kyl 4 tim.

Referensintervall

 • Erytrocyter:            0-3 /synfält
 • Leukocyter:            0-3 /synfält
 • Hyalina cylindrar:     Kan förekomma normalt 
 • Korniga cylindrar:    0 /synfält

Kommentarer

Urinprovtagningsrör

Medicinsk bakgrund och bedömning

Sediment, mikroskopi – U Sedimentundersökning är ett av de viktigaste hjälpmedlen för diagnostik och uppföljning av njurparenkymskada, främst vid inflammatorisk njursjukdom. U-Sediment kan även vara av värde för lokalisering av eventuell blödning.

Viktigaste fyndet vid sedimentundersökning är cylindrar:

 • Ökad mängd hyalina cylindrar ses vid njursjukdomar och enstaka ses normalt vid kraftig fysisk ansträngning och uttorkning.
 • Korniga cylindrar förekommer vid glomerulonefrit, men även vid sepsis.
 • Erytrocytcylindrar ses främst vid akut glomerulonefrit och vasculit.
 • Leukocytcylindrar ses främst vid akut/kronisk pyelonefrit och andra interstitiella nefriter.
 • Vaxcylindrar påträffas främst vid mycket uttalad permeabilitetsrubbning i glomeruli vid kronisk glomerulär sjukdom. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-11-14 09:33:56 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren