Salicylat - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03383
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i Serumrör, röd propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Serum avskiljs efter centrifugering.

Hållbarhet

Kyl      2 veckor

Referensintervall

Terapeutiskt intervall: 1,1 - 2,2 mmol/L
Toxisk nivå:                > 3,5 mmol/L

Mätområde

0,02 – 5,8 mmol/L

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Salicylat, Acetylsalicylsyra är ett läkemedel som används för dess analgetiska och antiinflammatoriska egenskaper samt för den trombocytaktivitetshämmande effekten. Acetylsalicylsyra deacetyleras efter absorption till salicylat som utgör en aktiv metabolit. Salicylat har dosberoende elimination pga enzymsystemmättnad och har i terapeutisk dos en halveringstid på ca 3 timmar som vid överdosering kan förlängas till 15-30 timmar. En överdos av acetylsalicylsyra kan orsaka metabolisk acidos med ett högt anjongap pga ackumulation av laktat. Symptommässigt ses hyperventilation, gastrointestinala störningar och vid svårare förgiftning CNS-påverkan med kramper, koma, njursvikt, lungödem och kardiopulmonell kollaps. Salicylatnivån i serum är viktig för att konstatera och bedöma en misstänkt salicylatintoxikation men resultatet måste värderas utifrån tidsförlopp och klinisk bild.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-02 09:24:24 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren