RDW (Anisocytos) Ery - B

Synonymer: Red Cell Distribution Width

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU18162
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3 mL, 5/4 mL eller 7/6 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Hållbarhet

Rumstemp    72  timmar
Kyl               72 timmar

Referensintervall

12,0 - 15,0 %

Kommentarer

Spridningsmått på erytrocytstorleken.
Bör bedömas tillsammans med Ery-MCV.


Medicinsk bakgrund och bedömning

Ery-RDW, Ery-Red cell Distribution Width.
För att närmare karakterisera en anemi har det visat sig värdefullt att bestämma vissa egenskaper hos erytrocyterna, däribland RDW som är ett mått på erytrocyternas storleksvariation sk anisocytos.
Anemier kan klassificeras med hjälp av RDW som homogena (normal RDW) eller heterogena (förhöjd RDW). Inget tillstånd är ännu känt där RDW är abnormt lågt. Med hjälp av RDW tillsammans med MCV och reticulocyter kan en utredning av möjliga anemiorsaker inledas och senare fastställas med ytterligare undersökningar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-04-10 11:16:09 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren