Spermaundersökning

Fertilitetsundersökning och kontroll efter sterilisering (vasektomi)

Information

  • Analyseras: Karlshamn: Helgfri Må - To (Endast kontroll efter                                                                             steriliseringsoperation) 
                          Karlskrona: 1 gång/vecka (tisdagar)
  • System: Sädesvätska
  • Remisstyp: Spermaundersökning
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Kontakta laboratoriet angående tidsbeställning och patientinstruktioner.
Inlämning 07.30 - 09.00 tisdagar efter tidsbeställning, Karlskrona.

Patientinstruktion för spermaprov
Patientinstruktion - Kontroll efter sterilisering (vasektomi)

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer

Utförs i samband med fertilitetsutredning och
kontroll efter sterilisering (vasektomi).

Analysen fertilitetsundersökning omfattar: mätning av ejakulatvolym, viskositet, spermieantal, spermievitalitet, spermiemotilitet, spermiemorfologi, Sem-Erytrocyter, Sem-Leukocyter, SemP-Zink och SemP-Fruktos.

I Karlshamn utförs endast kontroll efter steriliseringsoperation.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-04-12 14:51:55 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren