T4 fritt, Tyroxin - S

 Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03579
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl        7 dygn
Frys      1 månad

Referensintervall

Vuxna 
12 - 22 pmol/L
Gravida 15 - 40 veckor: ca 20 % lägre värden.

Barn
0 - 6 dagar:                  11-32 pmol/L
> 6 dagar - 3 månader: 12-28 pmol/L
> 3 – 12 månader:        12-26 pmol/L
> 1 - 6 år:                    12-23 pmol/L
> 6 – 11 år:                  13-22 pmol/L
> 11 – 20 år:                13-21 pmol/L

Mätområde

0,3 - 100 pmol/L

Kommentarer

Terapikontroll 24 timmar efter senaste dos.

 Medicinsk bakgrund och bedömning

S-FT4, Fritt Tyroxin. I sköldkörteln bildas hormonerna tyroxin (T4)och trijodtyronin (T3). Cirkulerande T4 härstammar från sköldkörteln medan ca 80-90 % av T3 bildas i vävnaderna genom dejodering av T4. T4 i cirkulationen är till största delen bundet till olika bindarproteiner (TBG, prealbumin och albumin). Den fria (icke proteinbundna) fraktionen av T4 (fritt T4) som endast uppgår till ca 0,03 % av totalmängden, är ensamt ansvarig för den biologiska effekten. Fritt T4 utgör tillsammans med TSH förstahandsanalys vid utredning av misstänkt tyreoideafunktionsrubbning.
Förhöjt fritt T4 ses vid hyperfunktion och lågt vid hypofunktion av tyreoidea. Lågt fritt T4 vid samtidigt lågt fritt T3 och normalt TSH talar för sekundär (hypofysär) eller tertiär (hypotalamisk) hypotyreos.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-09-06 08:11:10 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren