Protein HC - U

Information

  • Analyseras: Må - Fr
  • System: Urin
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19858
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i Urinrör, beige propp.
Morgonurin

Urinrör, beige propp

Rörstorlek / Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Provhanterintg

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl       8 dygn

 Referensintervall

< 8 mg/L

Kommentarer

Identisk med alfa 1 mikroglobulin.
Ingår även i Elfores, Proteiner - U.

 Medicinsk bakgrund och bedömning

U-PHC. Protein HC (alfa-1-mikroglobulin) har en molekylvikt på 27 kDa.
Proteinet produceras i levern och består av en enda polypeptidkedja.
I plasma föreligger protein HC antigen som fritt protein eller som ett högmolekylärt komplex i första hand tillsammans med IgA.
Fritt protein HC filtreras genom glomeruli och återresorberas i proximala tubuli där det bryts ner.
Vid skada på proximala tubulusceller minskar snabbt förmågan att reabsorbera protein HC och koncentrationen i urin ökar.

Ökad urinutsöndring av fritt protein HC är en tidig och pålitlig indikator för alla former av tubulusskada. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-11-13 14:23:24 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren