Prolaktin - S

Information

  • Analyseras: 1 gång/vecka
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19897
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller serumrör, röd propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl        24 timmar
Frys        6 månader

Referensintervall

Kvinnor (ej gravida): 4,8 - 23,3   µg/L
Män:                        4,0 - 15,2   µg/L

Mätområde

0,0470 – 470 µg/L  

Kommentarer

Provet tas tidigast 3 timmar efter uppvaknandet.


Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Prolaktin är en polypeptid (23kDa), som insöndras från hypofysens framlob. Den huvudsakliga regleringen sker genom hämning från hypothalamus där den viktigaste hämmaren är dopamin.
Prolaktin uppträder i serum i flera olika molekylära varianter,. Den aktiva monomera (23 kDa) formen, dimerer och större polymera former, ibland bundna till prolaktinbindande protein och IgG. Dessa makroformer anses sakna väsentlig biologisk aktivitet.

Prolaktin har många fysiologiska effekter och är bl a nödvändigt för utvecklingen av bröstkörteln, såväl vid puberteten som under graviditeten samt för laktationen.
Höga prolaktinkoncentrationer har en hämmande verkan på ovarialfunktionen, såväl direkt som indirekt genom hämning av hypofysens gonadotropininsöndring.

Ökad insöndring av prolaktin med hyperprolaktinemi är sannolikt den vanligaste formen av hypofysfunktionsrubbning och en betydande andel av fallen med sekundär amenorré och infertilitet orsakas av förhöjd prolaktininsöndring.

Analys av prolaktinnivån utförs i första hand i samband med utredning av hypogonadism resp infertilitet hos kvinnor och män samt vid misstanke på/utredning av hypofystumör. Dessutom kan analys av prolaktin vara aktuellt i samband med endokrinologsk utredning t ex vid menstruationsrubbningar, galaktorré eller tecken på östrogenbrist hos kvinnor samt vid libidosänkning, impotens eller minskad kroppsbehåring hos män.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-01 14:20:08 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren