Pleuravätska, Plv

Information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Pleuravätska
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Ackrediterad: Nej

Provtagning / Provhantering

För analyssortiment se NCS Cross. Välj analys enligt önskemål.

HEMATOLOGI

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA

 • Plv-Celler (BLE00281)   
 • Plv-Erytrocyter (NPU18871) 

KEMI

1) SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel

 • Plv-Albumin (NPU19674)
 • Plv-LD (NPU26792)
 • Plv-Bilirubin (NPU17034)
 • Plv-Pankreasamylas (NPU28715)
 • Plv-Glukos (NPU10115)
 • Plv-Kolesterol (NPU17028)
 • Plv-Triglycerider (NPU17018)

2) Glasrör, grå propp
(Märkt FH = glas)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin
Transport
Isbad. Omedelbart till laboratoriet.

 • Plv-Laktat  mmol/L (NPU28947)

ÖVRIGT

Serumrör, röd propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator

 • Plv-pH (NPU18244)
 • Plv-Densitet (BLE00288)

Referensintervall

 • Plv-Celler: < 0,2 x109/L
    Vid >0,2 x109/L görs typning av celler som anges i %.
 • Plv-Erytrocyter: x1012/L, lämnas endast vid förekomst.
 • Plv-Albumin: <15  g/L
 • Plv-LD: µkat/L 
 • Plv-Bilirubin: µmol/L 
 • Plv-Pankreasamylas: µkat/L 
 • Plv-Glukos: mmol/L 
 • Plv-Kolesterol: mmol/L 
 • Plv-Triglycerider: mmol/L
 • Plv-Laktat: mmol/L
 • Plv-pH:  pH enh 
 • Plv-Densitet: kg/L

Utlåtande

Om utlåtande önskas skall det beställas med frågeställning enligt provtagningsföreskrifter i NCS Cross.

Kommentarer

 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-01 13:11:27 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren