Perikardvätska, Pkv

Information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Perikardvätska
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Ackrediterad: Nej

Provtagning / Provhantering

För analyssortiment se NCS Cross. Välj analys enligt önskemål.

HEMATOLOGI

EDTA-rör, lila propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA

 • Pkv-Celler (BLE00292)   
 • Pkv-Erytrocyter (BLE00291)

KEMI

1) SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel 

 • Pkv-Albumin (NPU29131)
 • Pkv-LD (NPU29136)
 • Pkv-Bilirubin (BLE00298)
 • Pkv-Pankreasamylas (BLE00299)
 • Pkv-Glukos (NPU18097)
 • Pkv-Kolesterol (BLE00300)
 • Pkv-Triglycerider (BLE00301)

2) Glasrör, grå propp
Märkt FH = glas)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin

Transport
Isbad. Omedelbart till laboratoriet

 • Pkv-Laktat  mmol/L (BLE00302)

ÖVRIGT

Serumrör, röd propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator

 • Pkv-pH (NPU29132)
 • Pkv-Densitet (BLE00303)

Referensintervall

 • Pkv-Celler: <0,2 x109/L    
                     Vid >0,2 x109/L görs typning av celler som anges i %.
 • Pkv-Erytrocyter: x1012/L, lämnas endast vid förekomst  
 • Pkv-Albumin: <15 g/L 
 • Pkv-LD: µkat/L
 • Pkv-Bilirubin: µmol/L
 • Pkv-Pankreasamylas: µkat/L
 • Pkv-Glukos: mmol/L
 • Pkv-Kolesterol: mmol/L
 • Pkv-Triglycerider: mmol/L
 • Pkv-Laktat: mmol/L
 • Pkv-pH: pH enh
 • Pkv-Densitet: kg/L

Utlåtande

Om utlåtande önskas skall det beställas med frågeställning enligt provtagningsföreskrifter i NCS Cross.

Kommentarer

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-01 13:05:27 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren