Paracetamol - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03024
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp     1 dygn
Kyl                7 dygn

Frys              6 månader

Referensintervall

Terapeutiskt intervall: 65 - 135 µmol/L
Toxisk nivå:               > 300 µmol/L

Mätområde

33,1 –1324 µmol/L

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Paracetamol är den aktiva beståndsdelen i läkemedel som Alvedon och Panodil och används för dess analgetiska och antipyretiska egenskaper. Kronisk användning av paracetamol i höga doser kan resultera i hepatotoxicitet och nefrotoxicitet. Överdosering kan leda till allvarlig leverskada och leversvikt om förgiftningen inte behandlas i tidigt skede. Samtidigt alkoholintag ökar toxiciteten. Bestämning av paracetamolkoncentration är viktig vid misstanke om överdosering, då påbörjandet av terapi senast 16 timmar efter intag kraftigt minskar risken för leverskada och därav följande mortalitet. Prov för att bedöma om ett intag kan leda till leverskada tas första gången tidigast ca 4 timmar efter förmodat intag och riskbedömning sker beroende på serumnivå i förhållande till förfluten tid efter paracetamolintaget.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-09-06 09:43:01 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren