PTH, Paratyrin - P

Information

  • Analyseras: Må - Fr
  • System: Plasma
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03028
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering

Viktigt att provet centrifugeras snarast (inom 1 timme)
2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Plasman avskiljs om inte analysen kan utföras direkt.

Hållbarhet

Avskild plasma:
Rumstemp    2 dygn
Kyl               3 dygn
Frys             6 månader

Referensintervall

1,6 - 6,9 pmol/L

Mätområde

0.127 – 530 pmol/L 

Kommentarer

Patienten ska vara fastande sedan 12 timmar.Medicinsk bakgrund och bedömning:

P-PTH. Paratyroideahormon (parathormon, PTH) består av en enkel polypeptidkedja (9,4 kDa) som innehåller 84 aminosyror. Det syntetiseras i bisköldkörteln som ett prohormon, preproPTH, som sedan konverteras i paratyreoideacellen till den biologiskt aktiva PTH-molekylen ”intakt PTH”.

PTH är den viktigaste regulatorn av kalcium- och fosfatomsättningen, vilket sker genom påverkan på tre organsystem, skelettet, njurarna och tarmsystemet. PTH-insöndringen styrs av en negativ feedback via koncentrationen av joniserat kalcium. Överproduktion av PTH, hyperparatyreoidism, kallas primär om den orsakas av adenom i paratyreoidea. Sekundär hyperparatyreoidism orsakas av att körtlarna, som en följd av långvarig stimulering vid hypokalcemi, reagerat med överproduktion av PTH. Detta ses framför allt vid kronisk njurinsufficiens och vid D-vitaminbrist.

Primär hypoparatyreoidism ses bland annat vid DiGeorge-syndromet, vid förlust av paratyreoidea-celler (t ex efter operation), vid autoimmun påverkan, vid toxisk påverkan (hemokromatos, Wilsons sjukdom) samt vid strålningsskada. Nedsatt PTH-sekretion kan också vara en följd av magnesiumrubbning.

Intakt PTH har mycket kort halveringstid, 3 - 5 minuter, vilket utnyttjas vid kirurgisk resektion av PTH-producerande adenom i paratyreoidea. Intraoperativ bestämning av PTH gör det möjligt att, under operationen, avgöra om man har avlägsnat den PTH-överproducerande körtelvävnaden eller inte.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-01 14:28:54 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren