PSA-fritt, Prostataspecifikt antigen-fritt - S

Information

  • Analyseras: Må - Fr
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU12534
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp    8 timmar
Kyl               5 dygn
Frys             3 månadeer

Referensintervall

Saknar referensintervall.
Fritt PSA analyseras för att kunna beräkna PSA-kvoten.

Mätområde

< 0,01 µg/L > 50,0 µg/L 

Kommentarer

  • Provet ska tas före ev prostatapalpation eller cystoskopi.
  • Provet ska inte tas i samband med infektion inom urinvägarna utan man bör vänta upp till ett par veckor efter avslutad antibiotikabehandling.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-FPSA, Prostataspecifikt antigen är ett glykoprotein som har ett nära strukturellt släktskap med glandulärt kallikrein. Det är ett sk serinproteas som utsöndras specifikt från prostata. I serum förekommer PSA huvudsakligen bundet till proteinasinhibitorer som alfa-1-antikymotrypsin, alfa-2-makroglobulin. Förutom i dessa komplex förekommer PSA också i blodet i mindre mängd som ”fritt PSA” i inaktiv form. Förutom vid prostatacancer är PSA ofta förhöjt vid icke-maligna tillstånd som benign prostatahyperplasi (BPH). Studier har visat att andelen fritt PSA ofta är lägre hos patienter med prostatacancer än hos patienter med benign sjukdom eller normala kontroller. Beräkning av kvoten fPSA/tPSA har visat sig förbättra sensitiviteten och specificiteten vid screening för prostatacancer hos patienter med tPSA-värden i ”gråzonen” på 4–10 ng/ml. Hos patienter med diagnostiserad prostatacancer under behandling, har inte fPSA/tPSA-kvoten visats ha något värde för uppföljning. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-01 14:25:26 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren