PSA, Prostataspecifikt antigen - S

Information

 • Analyseras: Må - Fr
 • System: Serum
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU08669
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl      5 dygn
Frys    6 månader

Referensintervall

 • < 3     µg/L:     Ingen utredning
 • > 10   µg/L:     Patologiskt
 • 3 - 10 µg/L:     Fri totalkvot analyseras automatiskt

Mätområde

0,003 - 100,0 ug/L

Kommentarer

 • Provet ska tas före ev prostatapalpation eller cystoskopi.
 • Provet ska inte tas i samband med infektion inom urinvägarna utan man bör vänta upp till ett par veckor efter avslutad antibiotikabehandling.


Medicinsk bakgrund och bedömning

S-PSA, Prostataspecifikt antigen, är ett glykoprotein (MW: 30 –34 kDa) som har ett nära strukturellt släktskap med glandulärt kallikrein. Det är ett sk serinproteas som utsöndras främst från prostata till prostatasekret, men även i mindre mängder från t ex bröstkörtelepitel. I serum förekommer PSA huvudsakligen bundet till proteinasinhibitorer som alfa-1-antikymotrypsin, alfa-2-makroglobulin. Förutom i dessa komplex förekommer PSA också i blodet till en del som "fritt PSA" i inaktiv form..
Förhöjda koncentrationer av PSA i serum indikerar ett patologiskt tillstånd i prostata (prostatit, benign hyperplasi eller carcinom). Analys av S-PSA används som screening och för att följa behandling av prostatacancer. Vid lägre nivåer bestäms även andelen fritt PSA och PSA-kvoten kan beräknas för att förbättra specificiteten avseende prostatacancer vid screening.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-01 14:23:55 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren