PK, Protrombinkomplex - P

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01685
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i citratrör med blå propp.
Till barn och prematurer, Venös provtagning: Använd MiniCollect rör.
Kapillär provtagning: Kontakta Klinisk kemi.

Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/2,7 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

MiniCollect: Citratrör, blå propp

Rörstorlek/blodvolym: 1 mL
Tillsats: Na-citrat (0,129M)
Röret fylls till mellan markeringarna och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
OBS ! I röret finns inget vakuum.
Rör tillhandahålls av Klinisk kemi.
För mer information

Provhantering

Centrifugering

3600 x g i 10 minuter eller 2000 x g i 20 minuter.

Hållbarhet

OBS: Får ej förvaras i kyl.
Rumstemp     24 timmar 
Frys              Avskild plasma: 1 vecka

Referensintervall 

< 1,2 INR

Kommentarer


MiniCollect rör, tillhandahålls av Klinisk kemi.Kapillär provtagning: Kontakta Klinisk kemi.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-PK, P-Protrombinkomplex. Analys av P-PK (INR) mäter aktiviteten av de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna II, VII och X. Dessa koagulationsfaktorer syntetiseras i levern och för normal syntes krävs tillgång på K-vitamin. Analysen är indicerad för preoperativ kontroll av koagulationsaktiviteten, vid utredning av blödningsbenägenhet och som indikator för leverfunktionsnedsättning samt vid uppföljning av peroral antikoagulationsterapi med vitamin K-antagonister. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-01 13:09:42 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren