Osmolalitet - U

Synonymer: Desmopressintest, Minirintest, Törstprov

Information

  • Analyseras: Må — Fr
  • System: Urin
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03434
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i Urinrör med beige propp eller Plaströr för urinprovtagning.

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Plaströr sterilt

Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats
Rör för urinprovtagning. Obs! Fyll inte röret ända upp till kanten.

Provhantering

Urinen får ej frysas

Referensintervall

> 800 mosm/kg

Den uppmätta urinosmolaliteten måste bedömas i relation till kliniska fynd, osmolaiteten i plasma, natriumkoncentration i urin och aktuellt vatten- och saltintag.

Kommentarer

Morgonurin eller 12 timmar törst eller ADH-tillförsel (Desmopressin/Minirin)

Övrig tid enligt överenskommelse med laboratoriet.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-11-14 09:02:20 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren