Orosomucoid - S

Information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19873
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl       8 dygn

Referensintervall

0,52 - 1,17 g/L

Kommentarer

Ingår även i Elfores, Proteiner - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Orosomukoid, också benämnt surt alfa1-glykoprotein, är ett plasmaprotein med okänd funktion. Orosomukoid är ett akutfasprotein, som bildas i levern men också i lymfocyterna. En ökning av plasmanivån är påvisbar inom ett dygn efter inträffad vävnadsskada.
Många läkemedel, framförallt svaga baser t ex. vissa betablockerare, klorpromazin, kinidin och dipyridamol är bundna till orosomucoid i blodcirkulationen.
Orosomukoidnivån värderas tillsammans med andra akutfasproteiner för att man skall få en uppfattning om aktiviteten och viss ledning i diagnostiken av en inflammation.

Orosomukoidstegring är det känsligaste akutfasproteinet vid regionala enteriter.
Lägre orosomukoidnivå än normalt ses bland annat vid levercirrhos, nefrotiskt syndrom och vid proteinförluster i tarmen utan samtidig inflammation.
Plasmanivån sjunker även något vid ökad bildning eller tillförsel av östrogener.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-01 09:20:36 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren