Natrium - tU

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Urin
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03796
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Dygnsmängd samlas i plastdunk utan tillsats. Till exempel om man ska samla från 07.00-07.00 tömmer man blåsan och kastar urinen klockan 07.00 första dagen. Sedan samlas all urin fram till och med 07.00 nästa dag.
Mät urinvolymen och ange den och tiden för urinsamlingen på remissen.
Väl blandad urin sänds därefter i ett urinrör med beige propp.

Se: Patientvägledning

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp     45 dygn
Kyl                45 dygn
Frys               1 år

Referensintervall

150 - 300 mmol/d, kostberoende.

Mätområde

10 - 400 mmol/L

Kommentarer

 Medicinsk bakgrund och bedömning

U/tU-Natrium är den dominerande katjonen i extracellulärrummet, med en koncentration kring 140 mmol/L (intracellulärt c:a 10 mmol/L) och bidrar starkt till blodets osmolalitet. Natrium är därför viktigt för att upprätthålla den extracellulära volymen (ECV). Normalt sker utsöndringen via njurarna, men stora förluster kan även uppkomma vid kraftig svettning. Njurarnas utsöndring av natrium, vilken huvudsakligen styrs av plasmanivåerna på kortisol och aldosteron, är den viktigaste faktorn för organismens natriumbalans. avspeglar inte tillgången på natrium i organismen, d.v.s. brist eller överskott. 

Analys av natrium i urinen utförs för att kunna beräkna dygnsutsöndringen av natrium (tU-Natrium) vilket är indicerat när man vill följa omsättningen av natrium i kroppen och vid bestämning av effektiv cirkulerande blodvolym.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-05-17 14:35:14 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren