NT-proBNP - P

Information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr, dagtid
  • System: Plasma
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU21571
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i PST-rör, Li-Heparin med gel, mintgrön propp

PST-rör, Li-Heparin, mintgrön propp

Rörstorlek / Blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering

Centrifugeras inom 1 timme.
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl       Plasma i gelrör:  2 dygn    
           Avskiljd plasma: 3 dygn

Frys                             2 månader

Referensintervall

Patienter yngre än 75 år:  < 125 ng/L
Patienter äldre än 75 år:   < 450 ng/L

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-NT-proBNP, (N-terminal probrain natriuretic peptide). Brain natriuretic peptide, BNP (natriuretisk kammarpeptid) är ett peptidhormon, som bildas i hjärtmuskelcellerna och som vid töjning av hjärtat insöndras i blodet. BNP har vaskulära och renala effekter som i den normala organismen leder till minskad belastning på hjärtat. BNP är en av flera natriuretiska peptider från hjärtat och anses vara den som är mest specifik för hjärtats vänstra kammare.
Hos friska individer är plasmakoncentrationen av NT-proBNP låg, men friska kvinnor har betydligt högre värden än friska män. Vid hjärtsvikt till följd av systolisk vänsterkammar-dysfunktion ökar insöndringen av NT-proBNP till blodet. Förhöjda värden ses även hos personer med asymtomatisk vänsterkammardysfunktion Normala värden för NT-proBNP gör diagnosen hjärtsvikt osannolik medan förhöjda värden talar för hjärtsvikt. Kompletterande undersökningar krävs för att säkerställa diagnosen. NT-proBNP kan även användas vid bedömning av prognosen vid kronisk hjärtsvikt samt vid bedömning av behandlingseffekt vid hjärtsvikt.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-02-23 12:41:07 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren