Myoglobin - P

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19865
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, ljuslila propp.

EDTA-rör, ljuslila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering

Centrifugeras inom 1 timme
2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Plasman avskiljs om analysen inte kan utföras direkt.

Hållbarhet

Avskild plasma:
Rumstemp     2 timmar
Kyl                1 vecka
Frys              3 månader

Referensintervall

Kvinnor: < 58 µg/L
Män:      <72 µg/L

Mätområde

21 – 3000 µg/L 

Kommentarer

Värden inom referensintervallet för prov taget inom 2 - 12 timmar efter smärtdebut gör hjärtinfarkt osannolik.

 Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Myoglobin (17,8 kDa) är ett syrebindande hemprotein som finns i cytosolen i både hjärt- och skelettmuskulatur. Kombinationen av liten storlek och hög intracellulär koncentration gör att myoglobin snabbt frisätts till blodcirkulationen vid cellskada. Analys av myoglobin i serum är en viktig metod för att ställa diagnos av akut myokardinfarkt (AMI) i tidigt skede eller som indikator på tidig reinfarkt efter perkutan intervention. Myoglobinkoncentrationen stiger cirka 2 timmar efter infarktdebuten och anses därför vara en mycket tidig markör för myokardinfarkt. Efter infarkt når myoglobin vanligen sin maximikoncentration i cirkulationen 4–12 timmar efter infarktens början och faller tillbaka till normala nivåer efter cirka 24 timmar.
Förhöjda myoglobinvärden kan dock också ses vid skelettmuskelskada och vid kronisk njursvikt.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-31 14:55:31 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren