MCV, Erytrocyter Medelcellvolym - B

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01944
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL, 5/4 mL eller 7/6 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Hållbarhet

Rumstemp     8 timmar
Kyl              24 timmar

Referensintervall

82 - 98 fL

Kommentarer

Talassemi kvot: Använd Konsultremiss. Prov högst 8 timmar gammalt.

Medicinsk bakgrund och bedömning

B-MCV, B-Erytrocyt-Medel Cell Volym
Vid bedömning och karakteristik av en anemi är det värdefullt att känna till och mäta vissa egenskaper hos de röda blodkropparna, de så kallade erytrocytindices, tidigare kallade blodkroppskonstanterna. En viktig sådan är MCV, som anger medelcellsvolymen hos erytrocyterna. Med hjälp av MCV görs huvudindelningen av anemier i makro-, normo- och mikrocytära anemier.

Bestämning av erytrocytindices i allmänhet och MCV i synnerhet bör ske vid lågt hemoglobin där anemiorsaken är inte omedelbart klar och när man misstänker en störning i erytropoesen även med normalt B-Hb.

Korrelation mellan MCV och MCH är mycket hög och ur praktiskt synpunkt har MCV och MCH samma informationsvärde.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-04-10 10:43:55 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren