MCHC, Hemoglobinkonc. Ery - B

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • IUPAC-kod: NPU28315
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL, 5/4 mL eller 7/6 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Hållbarhet

Rumstemp       8 timmar
Kyl                24 timmar

Referensintervall

320 - 360 g/L

Kommentarer


Medicinsk bakgrund och bedömning

B-MCHC, B-Mean Cell Hemoglobin Concentration
Vid bedömning och karakterisering av en anemi är det värdefullt att känna till och mäta vissa egenskaper hos de röda blodkropparna, de så kallade blodkroppskonstanterna. En sådan är MCHC, som anger medelhemoglobinkoncentrationen i erytrocyterna. Med hjälp av denna parameter kan anemierna delas upp i normo- och hypokroma former.

Låga värden ses vid bristande tillgång på järn som behövs för hemoglobinsyntesen. Normalt är hemoglobinlösningen i erytrocyten mättad, varför påtagligt förhöjda värden ej förekommer. Undantaget är hereditär sfärosytos som kännetecknas av MCHC-värden vid eller strax över den övre gränsen för referensvärdet.

Falskt höga MCHC kan ses hos patienter med köldantikroppar. För ett korrekt MCHC-värde inkuberas patientprovet i 37°C i ca 15min.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-04-10 11:10:48 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren