Lymfocyter, T-celler - B

Synonymer: Flödescytometri

Information

  • Analyseras: Helgfri Må - Tor till kl. 16.00, Fr till kl. 11.00
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

  • Innan provtagning kontaktas laboratoriet, tel 0455 - 73 45 62 eller 0455 - 73 45 98.
  • Provet förvaras i rumstemperatur och transporteras snarast till laboratoriet för analys.
  • På remissen ska datum, klockslag för provtagningen och frågeställning anges.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA

Provhantering

Transport

Omedelbart

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.
 

Senast uppdaterad 2016-05-31 13:14:34 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren