LH, Lutropin - S

Information

  • Analyseras: 1 gång/vecka
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02618
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller serumrör, röd propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Avskiljt serum:
Kyl         14 dygn
Frys         6 månader

Referensintervall

Kvinnor:

  • Follikelfas:         2,4 - 13  IU/L
  • Ovulationsfas:   14 - 96   IU/L
  • Lutealfas:         1,0 - 11  IU/L
  • Postmenopaus: 7,7 - 59  IU/L

Män:               1,7 - 8,6  IU/L

Barn:              Före pubertet     < 1,0    IU/L

Mätområde

0,100 -  200 IU/L 

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-LH, Luteiniserande hormon tillhör, tillsammans med FSH, gonadotropinerna. LH och FSH reglerar och stimulerar synergistiskt tillväxten och funktionen av gonaderna (äggstockar och testiklar).
Hos kvinnor inducerar LH ovulation, underhåller funktionen av corpus luteum och stimulerar dess produktion av progesteron. Hos män stimulerar LH testosteronbildningen i testiklarnas interstitiella celler (Leydigceller).

 LH frisätts i pulser från hypofysens framlob och cirkulerar i fri form i blodet.
Bestämning av LH-koncentrationen görs vid utredning av gonadfunktionen t ex vid amenorré, menopaussyndrom och misstänkt Leydigcellsinsufficiens.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-31 12:59:44 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren