Ledvätska, Ledv

Information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Ledvätska
 • Remisstyp: Klinisk kemi + Konsult vid frågeställning
 • Beställningspaket: BLE00066 (se Kommentarer)
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Ackrediterad: Nej

Provtagning / Provhantering

Provet tas i Heparin-fluoridrör, grå propp (glasrör).
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet.

Grå propp, glas

(Märkt FH = glas)
Rörstorlek/blodvolym: 5/5 mL
Tillsats: Na-fluorid/Na-Heparin
Röret fylls och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Transport

Omedelbart

HEMATOLOGI

 • Ledv-Leukocyter (NPU14082)
 • Ledv-Neutrofila granulocyter (NPU27274)
 • Ledv-Ertytrocyter (NPU14080)

CYTOLOGI

 • Ledv-Kristaller (NPU04127)

KEMI

 • Ledv-Glukos (NPU08622)
 • Ledv-Albumin (NPU19675)

Referensintervall

 • Leukocyter:                  <0,2 x109/L
 • Neutrofila granulocyter: <25 %
 • Erytrocyter:                  <0,10 x 1012/L
 • Kristaller:                     Ej påvisbara
 • Glukos:                        >3 mmol/L
 • Albumin:                      10-20 g/L

Kommentarer

OBS! Kristaller utförs ej på jourtid utan analyseras närmast följande vardag när behörig personal är i tjänst.

Beställningspaket: Ledv-Leukocyter, Ledv-Neutrofila granulocyter,
Ledv-Erytrocyter, Ledv-Glukos, Ledv-Kristaller.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

 

Senast uppdaterad 2016-05-31 11:25:51 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren