Laktosintolerans genotyp, DNA LCT -13910 C>T - B

Information

  • Analyseras: 1 gång/vecka
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU36378
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

Provet kan även tas kapillärt.
Minsta provvolym: 500 µL helblod.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Hållbarhet

Kyl        1 vecka (Helblod)

Referensintervall

T/T:
Homozygoti för bibehållen laktasproduktion

T/C eller C/T:
Heterozygoti för bibehållen laktasproduktion.

C/C:
Homozygoti för laktosintolerans.

Individer med genotypen C/C förlorar sin laktasaktivitet gradvis i 5 - 12 års åldern.

Kommentarer

 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-31 10:55:32 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren