Laktat - Csv

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Cerebrospinalvätska
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02545
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Före provtagning måste patienten vila minst 15 min.
Tas i plaströr, sterilt med minst 1 mL likvor.
Placeras omedelbart på isbad och transporteras omgående till laboratoriet.

Plaströr, sterilt

Rund botten skruvkork.
Tillsats: Utan tillsats

Provhantering

Centrifugering i kylcentrifug, 4- 8°C

2000 x g i 10 minuter

Transport

Isbad
Omgående till laboratoriet.

Referensintervall

0,6 - 2,7 mmol/L

Kommentarer

OBS! Analyseras inte i Karlshamn

 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-03-13 09:13:53 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren