Leukocyter, LPK - B

Synonymer: Vita blodkroppar

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU02593
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL, 5/4 mL eller 7/6 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Hållbarhet

Rumstemp     36 timmar
Kyl                72 timmar

Referensintervall

3,5 - 8,8 x 109/L

KommentarerMedicinsk bakgrund och bedömning

B-LPK, B-Leukocyt Partikel Koncentration
Leukocyter har bland annat till uppgift att ingå i kroppens försvar mot infektioner och främmande ämnen. De två dominerande leukocyttyperna är neutrofila granulocyter och lymfocyter, dessa utgör skilda system med separat reglering, distribution och reaktion vid sjukliga tillstånd. Förändringar i totalantalet leukocyter avspeglar oftast förändringar i antalet neutrofila granulocyter, vilka dels utgör 50-75 % av blodleukocyterna, dels uppvisar störst variation både under fysiologiska och sjukliga tillstånd.
Bestämning av totalantalet leukocyter har störst värde när man misstänker sänkt respektive ökat antal neutrofila granulocyter.

Leukopeni, låga värden, innebär oftast sänkt antal neutrofila granulocyter, dvs neutropeni, som kan ses vid benmärgskada, B12- eller folat-brist, läkemedel eller leukemier.

Leukocytos, höga värden, innebär oftast en ökning av antalet neutrofila granulocyter, dvs neutrofili, som kan ses vid inflammation, såväl infektiös som icke-infektiös, samt vid leukemier och andra hematologiska sjukdomar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-31 11:26:44 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren