LD, Laktatdehydrogenas - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU22289
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp    7 dygn
Kyl               4 dygn
Frys             6 veckor

Referensintervall

18 - 70 år: 1,8 - 3,4 µkat/L
> 70 år:     1,9 - 4,2 µkat/L

Mätområde

0,33 - 70 µkat/L

Kommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-LD, P/S-Laktatdehydrogenas finns i cytoplasman i kroppens alla celler. Vid sjukdomar där cellmembranens permeabilitet ökar, stiger LD-aktiviteten i blodet. Aktivitetsökningen blir stor särskilt då LD-rika celler (erytrocyter, hjärt- och skelettmuskulatur, lever) skadas. LD är en ospecifik indikator på vävnadsskada.

Mätning av laktatdehydrogenas används huvudsakligen vid misstanke på hemolys/ineffektiv erytropoes. Ibland vid oklara muskelsjukdomar och vid oklar ASAT/ALAT-stegring.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-07-17 14:20:55 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren