Kreatinin - tU

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Urin
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03800
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i Urinrör med gul propp

Dygnsmängd samlas i plastdunk utan tillsats. Till exempel om man ska samla från 07.00-07.00 tömmer man blåsan och kastar urinen klockan 07.00 första dagen. Sedan samlas all urin fram till och med 07.00 nästa dag.
Mät urinvolymen och ange den och tiden för urinsamlingen på remissen. Väl blandad urin sänds därefter i ett urinrör med beige propp.

Se: Patientvägledning

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp    2 dygn
Kyl               6 dygn
Frys             6 månader

Referensintervall

Kvinnor: 5-16 mmol/d
Män:      7-18 mmol/d

Mätområde

 

Kommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning  

U-/tU-Kreatinin. Kreatinin är en omvandling/anhydridform av kreatin som frigörs i anslutning till muskelkontraktion. Kreatininbildningen sker i proportion till muskelmassans storlek och är inte relaterad till aktiviteten och utgör den metabola slutprodukten. Vid normal serumnivå utsöndras kreatininet via njurarna genom filtration i glomeruli.

Eftersom kreatininutsöndringen i urinen hos en individ normalt är konstant kan utsöndring av andra substanser via njurarna relateras till kreatininutsöndringen och blir därmed oberoende av den aktuella diuresen. Dygnsutsöndringen av kreatinin (tU-krea) kan också användas för att kontrollera att urinsamlingen är rimlig.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-05-17 14:30:42 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren