Kortisol - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01787
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet 

Rumstemp    24 timmar
Kyl                4 dygn
Frys            12 månader

Referensintervall

kl. 06 - 10:  172 - 497 nmol/L
kl. 16 - 20:   74 - 286  nmol/L

Mätområde

1.5 - 1750 nmol/L

Kommentarer

2015-11-16
Ändring av analysmetodik för S-Kortisol medför nya referensintervall.
De nya analysresultaten ligger ca 23 % lägre jämfört med tidigare.

S-Kortisol med fasta tider kl. 07, 13, 19 och 01 med tidigare referensintervall utgår och ersätts av analyser med nya referens-
och tidsintervall enligt ovan.

Medicinsk bakgrund och bedömning:

S-Kortisol (hydrokortison) är den viktigaste glukokortikoiden hos människan och är nödvändig för upprätthållande av ett antal kroppsfunktioner. Ca 90% av kortisol i blodet är bundet antingen till transkortin (ca 75 %) eller till albumin (låg affinitet, ca 15 %). Resterande ca 10 % cirkulerar obundet i blodet. Den biologiska aktiviteten är knuten till de fria och lågaffinitetsbundna fraktionerna.
Insöndringen av kortisol från binjurebarken regleras främst genom hypofysens insöndring av kortikotropin (ACTH). Kortisol har ett flertal effekter på olika organ i kroppen, bl a ökad glukoneogenes, ökade blodglukosnivåer och omfördelning av kroppsfettet till bålen. Andra effekter är hämning av tillväxthormonsekretionen, stimulering av hematopoesen, hämning av den akuta inflammatoriska reaktionen och hämmande påverkan på immunsystemets komponenter.

Kortisolnivåerna i plasma visar normalt en dygnsvariation med de högsta koncentrationerna tidigt på morgonen och efter hand sjunkande koncentrationer under dagen till en kvällsnivå som är ungefär hälften av morgonkoncentrationen. Det är därför viktigt att veta tidpunkten för provtagningen för en korrekt tolkning. Analys av serumkortisol är indicerad vid misstanke om primär eller sekundär överproduktion i binjurarna, för utredning av nyupptäckta tumörer i binjurarna, sk ”incidentalom”  samt vid misstanke om binjurebarksinsufficiens. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-05-31 09:36:51 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren