Kolesterol - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01566
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp    7 dygn
Kyl               7 dygn
Frys             3 månader

Referensintervall

18 - 30 år:  2,9 - 6,1 mmol/L
31 - 50 år:  3,3 - 6,9 mmol/L
> 50 år:      3,9 - 7,8 mmol/L

Mätområde

0,26 – 34,97 mmol/L

Kommentarer

Alkoholintag, som kan höja kolesterolhalten och
excessiv fysisk aktivitet, som kan sänka kolesterolnivån
bör undvikas dygnet före provtagning.

 

Medicinsk bakgrund och bedömning  

P/S-Kol, P/S-Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i cellmembraner och utgör också utgångsmaterial för syntes av gallsyror, könshormoner mm. Av det kolesterol som transporteras i plasma är ca 70 % esterifierat med långkedjiga fettsyror, medan ca 30 % är oförestrat (”fritt kolesterol”). Inom klinisk kemi definieras P/S-Kolesterol som summan av kolesterolestrar och fritt kolesterol.

Analys av kolesterol ingår tillsammans med triglycerider, HDL- och LDL-kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

Uttalade ökningar av kolesterolkoncentrationen härrör som regel från ökad LDL-koncentration och ses regelbundet vid familjär hyperkolesterolemi och familjär dyslipoproteinemi. Måttlig till uttalad ökning uppträder vid åtskilliga tillstånd som framför allt hypotyreos, leversjukdomar och njursjukdomar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-07-17 14:14:30 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren