Karbamazepin - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01457
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter
Serum avskiljs efter centrifugering.

Transport

Serum avskiljs

Hållbarhet

Rumstemp    2 dygn
Kyl               7 dygn
Frys             4 veckor

Referensintervall

Vuxen 20 - 40 µmol/L (ej i kombination med andra läkemedel)

Mätområde

8,5 - 85 µmol/L 

Kommentarer

  • Terapikontroll
  • Ej kritiskt när provet tas.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Karbamazepin är ett antiepileptiskt läkemedel som används för behandling av alla former av partiell epilepsi, generaliserade toniska-kloniska anfall, enkla och komplexa partiella anfall. Karbamazepin används även för behandling av trigeminusneuralgi och vissa psykiatriska tillstånd. I cirkulationen är karbamazepin proteinbundet till cirka 70 %. Substansen metaboliseras i levern till karbamazepin-10,11-epoxid, som är farmakologiskt aktivt, därefter till karbamazepin-10,11-dihydroxid. Båda metaboliterna utsöndras i urinen. Plasmakoncentrationen av epoxidmetaboliten kan variera mellan 15 och 48 % av modersubstansens koncentration. Epoxiden har en kortare halveringstid (5–8 timmar) än modersubstansen (8–60 timmar). Halveringstiden sjunker vid upprepad tillförsel pga enzyminduktion. Vissa läkemedel som t. ex. erytromycin, och dextropropoxifen hämmar metabolismen och kan ge betydande ökning av serumkoncentrationen vid samtidig användning.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-11-15 09:12:20 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren