Kalium, K - tU

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Urin
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03229
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Provet tas i Urinrör, gul propp

Dygnsmängd samlas i plastdunk utan tillsats. Till exempel om man ska samla från 07.00-07.00 tömmer man blåsan och kastar urinen klockan 07.00 första dagen. Sedan samlas all urin fram till och med 07.00 nästa dag.
Mät urinvolymen och ange den och tiden för urinsamlingen på remissen. Väl blandad urin sänds därefter i ett urinrör med beige propp.

Se: Patientvägledning

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp    45 dygn
Kyl                2  månader
Frys              1  år

Referensintervall

25 - 125 mmol/d

Mätområde

3,0 - 300 mmol/L 

Kommentarer


Medicinsk bakgrund och bedömning

U-K, Kalium, tU-K, patient Urin Kalium
tU-Kalium används för att följa omsättningen av kalium, ofta tillsammans med tU-Kalium för att bedöma behovet av diuretikabyte.

Njurarna har ingen tröskel för utsöndring av kalium vid låga plasmakoncentrationer. Vid total kaliumkarens faller utsöndringen i urinen påtagligt först efter 10-14 dagar som är tiden det tar för kaliumsparande mekanismer att träda in med full kraft. Urinen blir samtidigt sur beroende på att natrium, vid kaliumbrist, reabsorberas endast i utbyte mot vätejoner. Vidare blir urinen hypoosmolal, eftersom ADH-effekten uteblir vid kaliumbrist i tubuluscellerna. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-05-17 14:26:45 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren