IgG, Immunglobulin G - U

Information

  • Analyseras: Må - Fr
  • System: Urin
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU27966
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i Urinrör, gul propp.
Morgonurin

Urinrör, gul propp

Rörstorlek / Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Provhanterintg

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl          8 dygn

 Referensintervall

< 8 mg/L

Kommentarer

Ingår även i Elfores, Proteiner - U.

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-IgG U-Immunglobulin G. Plasmaproteiner med molekylvikter under 40 kD passerar till stor del njurarnas normala glomerulusmembran och återfinns i primärurinen, medan större proteiner, som albumin och IgG, endast i ringa grad passerar. Skador på glomerulusmembranen, t.ex. vid glomerulonefrit, leder till att också de större proteinerna kommer att återfinnas i såväl primär- som slutlig urin. Vid mindre allvarlig glomerulusskada ("selektiv glomerulär proteinuri") förekommer ökad
urinhalt av endast albumin (molekylvikt: 67 kD), medan vid allvarligare glomerulusskada
("oselektiv glomerulär proteinuri") också halten av IgG (molekylvikt: 150 kD) är ökad.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-12-08 10:43:50 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren