HCG, Koriogonadotropin - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01582
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl           3 dygn
Frys       12 månader

Referensintervall

Kvinnor:   < 5 IU/L
Män:        < 2 IU/L

Mätområde

0,500 - 10 000 IU/L 

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning 

S-HCG+β är avsedd för användning speciellt och vid diagnos av graviditet.
Den biologiska verkan av hCG tjänar till att bibehålla gula kroppen under graviditet. Det påverkar även steroidproduktionen. Serum från gravida kvinnor innehåller huvudsakligen intakt hCG.
Mätning av hCG-koncentrationen möjliggör graviditetsdiagnos redan en vecka efter befruktning. Bestämningen av hCG i den första trimestern av graviditeten är av särskild betydelse. Förhöjda värden tjänar här som en indikation på korionkarcinom, hydatidmola (druvbörd) eller flerbarnsgraviditet. Sänkta värden visar på hotande eller missad abort, utomkvedshavandeskap, gestos eller intrauterin död.
Mycket höga hCG-nivåer kan fås vid hormonproducerande tumörer i ovarier eller testiklar.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 13:04:09 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren