Immunfenotypning av leukocyter

Information

  • Analyseras: Se kommentarer
  • System: Se nedan
  • Remisstyp: Konsult
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning / Provhantering

Provtagningsmaterial:

Blod - EDTA-rör, lila propp.

Andra vätskor (tex. Ascites, pleura) - EDTA-rör, lila propp
samt om möjligt ett rör utan tillsats.

Spinalvätska - Rör utan tillsats.

Finnålsaspirat - tas i ca 1 mL, steril fysiologisk NaCl i rör
utan tillsats. BLANDA försiktigt.

Benmärg - tas i ca 1 mL, steril fysiologisk NaCl i EDTA-rör, lila propp. BLANDA förskitigt.

Lymfkörtlar - Hanteras genom Patologen. se länk                                 Får inte ligga i formalin.

Transport

Transport till Kem lab bör ske snarast efter provtagningen.
Kontakta: Marie-Louice Persson tel. 4562, 
               Lisbeth Kvarnström tel 4598 eller
               sekreterare på expeditionen tel. 4570

Referensintervall

Se utlåtande

Kommentarer

På remissen ska datum, klockslag för provtagningen och frågeställning anges.

Mottagning av prover helgfria vardagar.
Dag före helgdag/lördag senast kl 11.00.

Vi är mycket tacksamma om dessa tider respekteras i mesta möjliga mån.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

 

Senast uppdaterad 2016-05-30 14:40:32 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren