Hemoglobin, fetalt i erytrocyter, HbF - B

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU04613
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Nej

Provtagning

Prov tas i 2 st EDTA-rör med mörklila propp, varav ett förses med namnetikett och det andra med streckkodsetiketten.

EDTA-rör, mörklila propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Hållbarhet

Rumstemp  48 timmar
Kyl             72 timmar

Referensintervall

Maternellt: < 1%

Kommentarer

  • För verifiering av fetal hemoglobinnivå skickas provet på klinikens begäran till Malmö för analys med flödescytometrisk teknik.
  • OBS! provet måste analyseras inom 48 timmar efter provtagning för att ett adekvat svar skall erhållas.

 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2018-01-12 12:39:49 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren