HbA1c (IFCC) - B

Synonymer: Glykerat Hemoglobin, Hemoglobin A1c

Information

  • Analyseras: 4 gånger/vecka
  • System: Blod
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU27300
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 mL eller 5/4 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Hållbarhet

Rumstemp    3 dygn
Kyl               7 dygn
Frys             6 månader

Referensintervall

< 50 år: 27 - 42 mmol/mol
≥ 50 år: 31 - 46 mmol/mol

Mätområde

23 - 189 mmol/mol

Kommentarer

Kan även analyseras på kapillära prover eller på filterpapper (via post). Filterpapper och svarskuvert beställs via förrådet.

Medicinsk bakgrund och bedömning

B-HbA1c. Hemoglobin består av ett antal subfraktioner och derivat. I denna heterogena grupp av hemoglobiner är HbA1c en av de glykerade hemoglobinerna, en subfraktion bildad av olika sockerarter som fäster på Hb-molekylen. I erytrocyterna ökar den relativa mängden HbA som ombildas till stabilt HbA1c med genomsnittskoncentrationen av glukos i blodet. Nivån av HbA1c  begränsas av erytrocyternas omsättningstid på cirka 100 till 120 dagar. Detta innebär att HbA1c-nivån varierar med den genomsnittliga blodglukosnivån under de föregående 2 till 3 månaderna. Analys av HbA1c används för bedömning av den långsiktiga blodglukoskontrollen hos patienter med diabetes mellitus. Blodglukosnivåer närmare analystiden har en större påverkan på HbA1c-nivån. Risken för diabeteskomplikationer, som diabetesnefropati och retinopati, ökar med dålig metabolisk kontroll.
Mätresultatet för HbA1c anges numera i mmol/mol. Detta enligt ”International Federation of Clinical Chemistry” (IFCC), i Sverige infördes enheten 1 september 2010. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 13:03:38 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren