Haptoglobin - S

Information

  • Analyseras: Helgfri Må - Fr, dagtid
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19788
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Kyl       8 dygn

Referensintervall

0 - 13 år: <1,90         g/L
>13 år:    0,24 - 1,90 g/L

Kommentarer

Ingår även i Elfores, Proteiner - S

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Haptoglobin är ett glykoprotein som syntetiseras i hepatocyterna. Det bildar komplex med hemoglobin och avlägsnar fritt hemoglobin från blodbanan. Komplexet elimineras snabbt från blodbanan via fagocyterande celler, vilket medför låga haptoglobinnivåer vid hemolys och andra tillstånd med ökad hemoglobinomsättning t ex ökad ineffektiv erytropoes. Haptoglobin är ett akutfasprotein dvs. plasmakoncentrationen stiger vid inflammatoriska processer. Vid leverpåverkan ses ofta sänkt nivå i förhållande till övriga akutfasproteiner.
Hos barn är det normalt att ha mycket låga haptoglobinnivåer upp till tonåren.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2017-02-23 12:45:34 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren