HDL-Kolesterol - S

Information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01567
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Ackrediterad: Ja

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Rumstemp    7 dygn
Kyl               7 dygn
Frys             3 månader

Referensintervall

Kvinnor: 1,0 - 2,7 mmol/L
Män:      0,8 - 2,1 mmol/L

LDL/HDL-kvot: <5,0

Mätområde

0,1 - 5,96 mmol/L 

Kommentarer

 

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-HDLKOL, HDL-Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i cellmembraner och utgör också utgångsmaterial för syntes av gallsyror, könshormoner mm. P/S-HDL-kolesterol står för 25-30% av det totala kolesterolet

Analys av HDL-kolesterol ingår tillsammans med triglycerider, LDL- och total kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

HDL-koncentrationerna varierar i regel omvänt med VLDL-koncentrationerna och förekommer vid alla tillstånd med hypertriglyceridemi, primära såväl som sekundära. Uremin ger en HDL-ökning i samband med en VLDL-sänkning. Vid hypertyreos stimuleras det hepatiska lipaset som ger en tendens till låga HDL-nivåer samt låga LDL-koncentrationer. Inflammationer och infektioner ger en måttlig övergående HDL- och LDL-sänkning som blir mer uttalad vid t.ex. hjärtinfarkt. Stora trauma ger en kraftig sänkning av HDL. Höga HDL-koncentrationer beror oftast på intag av läkemedel (östrogener, antiepileptika eller bronkodilaterande ämnen) eller långvarigt och måttligt alkoholintag. Däremot sjunker HDL-koncentrationen vid intag av tiazider och selektiva beta-blockerare.

Höga HDL-koncentrationer förekommer också i ärftlig form. Vid sällsynta genetiska rubbningar är HDL-nivåerna extremt låga. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Senast uppdaterad 2016-06-03 13:04:56 av Karina Landgren

Kontakta Klinisk kemi

Kontaktuppgifter till laboratorium:
Karlshamn: 0454-73 22 60
Karlskrona: 0455-73 45 70

Verksamhetschef:
Christer Svensson

Medicinsk rådgivare:
Nicholas Holthuis

Webbansvarig:
Karina Landgren